Волочиська районна державна адміністрація
Волочиський район, Хмельницька область

Житлові субсидії

subs_int_addres1s

Зміни до порядку надання субсидії

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами з урахуванням пільг перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

У зв’язку з підвищенням цін і тарифів на газ і електроенергію Урядом 28 лютого 2015 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», якою з 1 травня 2015 року суттєво спрощено порядок призначення житлових субсидій.додаток 1.2.

Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі – за місцем проживання):

заяву про призначення житлової субсидії та декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами;

довідки про доходи – у випадках, призначення субсидії на основі середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія) сукупного доходу осіб, а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у встановленому порядку.

договір найму (оренди) житла (за наявності). 

Прийнятою постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року №475 «Про спрощення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій», яка набрала чинності 21 липня 2015 року, внесено зміни, якимискасовано необхідність декларування громадянами розмірів (конкретних сум) доходів. У декларації,  громадяни декларують лише види доходів (зазначають словами: зарплата, пенсія, стипендія та ін.) та організацію, де їх одержано. Конкретні суми доходів структурні підрозділи соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів отримують від Державної фіскальної служби, органів пенсійного фонду України, служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних(житлових) кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, організацій, що надають житлово-комунальні послуги та здійснюють нарахування плати за житлово-комунальні послуги за договорами з підприємствами (інформаційно-обчислювальні центри, розрахункові центри, центри нарахування плати за житлово-комунальні послуги тощо).

Інші відомості, що необхідні для призначення житлових субсидій (про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит органів соціального захисту населення.

 

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік.

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.

За бажанням заявника житлова субсидія може бути призначена на основі середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю, з якого призначається субсидія) сукупного доходу осіб, за умови надання довідки про доходи осіб за цей період.

До середньомісячного сукупного доходу пенсіонера враховується розмір пенсійної виплати за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

 

До сукупного доходу не враховуються: частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”; сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів; оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються:

отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

 

З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані до місцевого управління праці та соціального захисту населення поштою.

У сільській місцевості приймання документів здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.        

 

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний періоди.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік.

 

Після закінчення терміну призначення субсидії на наступний період субсидія призначається без звернення громадян, на підставі отриманої інформації про доходи від Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, вищих навчальних закладів.

 

Скасовано такі обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій:

  • наявність у власності двох житлових приміщень;
  • наявність у власності двох автомобілів;
  • здача в найм житлового приміщення;

Залишається обмеження в разі здійснення протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії купівлі майна або оплати послуг на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тисяч гривень. У такому випадку субсидія може бути призначена на підставі рішення комісії.

 

Скасовується необхідність обов’язкового працевлаштування працездатних членів сім’ї та перебування їх на обліку в центрі зайнятості (до розрахунку сукупного доходу прийматиметься дохід такого члена сім’ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб). (З січня по серпень 2015 року включно прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1218 грн. З вересня  2015 року  та на даний час прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 1378 грн.).

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень комісій) під час визначення сукупного доходу враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, – двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, – трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

Передбачено, що у разі якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується теплова енергія та/або природний газ та/або електроенергія субсидія надаватиметься тільки на один вид палива.

 

Комісіям при місцевих органах виконавчої влади надано право:

– приймати рішення про надання субсидії одиноким непрацездатним громадянам на збільшену понад норму площу житла;

– визначати кількість осіб для розрахунку субсидії у випадках, коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується довідка, що підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради, акт житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб, договір оренди житла в іншому місці. У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

– розраховувати субсидію виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

– призначати субсидію окремо за розділеними особовими рахунками виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки, якщо особи, зареєстровані у житловому приміщенні (будинку), сплачують за житлово-комунальні послуги на розділені особові рахунки.

– призначати субсидію особі, яка  не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі письмового договору найму (оренди) житла, або

– призначати субсидію індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

 

Сума субсидії, яку перераховано на рахунки виконавців послуг і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг,зараховуватиметься виконавцем не тільки як оплата обов’язкової частки платежу домогосподарства, а й в рахунок майбутніх платежів.

 

Всі члени домогосподарства дають згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що необхідні для призначення житлової субсидії.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії(зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послугзаявник зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи (не зазначено один із видів доходів) та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб надання субсидії припиняється. У такому разі заявник зобов’язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії.

 

Визначення обов’язкового відсотка платежу

 

Відповідно до змін, внесених постановою від 06.08.2014 №409 «Про встановлення держаних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», з 1-го жовтня 2014 року обов’язковий платіж для отримувачів житлової субсидії розраховується індивідуально для кожної домогосподарства і залежить від середньомісячного сукупного доходу на одного члена домогосподарства.

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначається у наступному порядку:

1)   обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї;

2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;

3)  дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія, (з вересня 2015 року  1330 грн.), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;

4)  отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15 (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

 

Приклад розрахунку субсидії

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з двох  пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500:2=1 250 гривень).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1 250:1330:2*15=7,05%

Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 176,25 грн. (2 500*7,05%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 176,25 грн=223,8 грн.).

 

Приклад розрахунку субсидії

У житловому приміщенні зареєстрована сім’я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами  становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють. Середньомісячний сукупний дохід сім’ї складає 4 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).

    Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 1 000:1330:2*15=5,64%

   Тобто сім’я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 225,6 грн. (4 000*5,64%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 225,6 грн=174,4 грн.).

 

Соціальна норма житла та соціальні нормативи користування комунальними послугами, у межах яких призначаються субсидії.

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №409, яка набрала чинності з 1 жовтня 2014 року, для надання субсидій встановлено соціальну норму житла у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.

Таблиця нормативів послуг

Нормативи споживання послуг  
Послуга Норма до 01.10.2014 Норма з 01.10.2014  
НОРМА ЖИТЛА:  
пільги 21 м кв. на особу + 10,5 м кв. на сім’ю не змінюється  
субсидії 13,65 м кв. на особу + 35,22 м кв. на сім’ю  
 
СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:  
на опалення 11 м куб. на 1 м кв. площі (в опалювальний період) 7 м куб. на 1 м кв. площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)  
 
на газову плиту (приготування їжі) 9,8 м куб. на особу 6 м куб. на особу  
на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) 18,3 м куб.на особу 9 м куб. на особу  
на газову плиту і водонагрівач 23,6 м куб. на особу 18 м куб. на особу  
ВОДОПОСТАЧАННЯ:  
постачання холодної води встановлюються органами місцевого самоврядування 5,5 м куб.  на особу (м. Київ) 2,4 м куб. на особу (за наявності централіз. постачання гарячої води),  
 
4,0 м куб. на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої води)  
постачання гарячої води встановлюються органами місцевого самоврядування 3,5 м куб.  на особу (м. Київ) 1,6 м куб. на особу  
 
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:  
на опалення 28 кВт.год 1 м кв. площі (в опалювальний період) 65 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в опалювальний період)  
 
у будинках, обладнаних стаціонарними електроплитами 100 кВт.год на сім’ю з однієї – двох осіб + 25 кВт.год на іншого члена сім’ї 130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води)  
150 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води)  
у будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами 75 кВт.год на сім’ю з однієї -двох осіб + 15 кВт.год на іншого члена сім’ї 90 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води або газового водонагрівача)  
120 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача)  
освітлення житла 30 кВт.год на особу  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________
(найменування структурного підрозділу
__________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА
про призначення житлової субсидії

 

Від___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
зареєстроване (для орендарів – фактичне) місце проживання: _________________
контактний телефон _______________________ паспорт: серія  _____ №________ ____________________________________________________________ ______р___
(ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків ____________________ (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

 

Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (необхідне підкреслити).

Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Вид послуги Номер особового рахунка Найменування організації, що надає послуги Примітки
Утримання будинків і споруд та прибудинкових територій      
Газопостачання      
Централізоване постачання холодної води      
Централізоване постачання гарячої води      
Водовідведення      
Централізоване опалення      
Електропостачання      
Вивезення побутових відходів      

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).

Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні для призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.

У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення.

 

 

___ ___________ 20__ р.                                    __________________
(підпис)

Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

 

 

__________________________________
(найменування структурного підрозділу
__________________________________
з питань соціального захисту населення)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

Розділ I. Загальні відомості

 

1. ____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Характеристика житлового приміщення/будинку:

загальна площа ____ кв. метрів; опалювальна площа ____ кв. метрів; будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити); кількість поверхів у будинку __________

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів — особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові
Дата
народ-
ження
Серія
та номер паспорта
Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером) Примітки
         
         
         
         
         
         
Розділ II. Всі види доходів фактично проживаючих у житловому приміщенні/будинку осіб, які зареєстровані (не зареєстровані — для орендарів), за період з __________ 20__ р. до __________ 20__ року
Прізвище, ініціали Відомості про доходи
Вид доходу Найменування організації, де отримує дохід (для фізичних осіб — підприємців — група платника єдиного податку)
     
     
     
     
     
     
Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії
Прізвище, ініціали Вид придбаного майна, товарів або оплачених послуг Вартість, гривень Дата придбання майна, товарів або оплати послуг
       
       
Я усвідомлюю, що в разі подання мною у неповному обсязі або недостовірних відомостей про осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку, їх доходи і витрати мені може бути відмовлено у призначенні житлової субсидії або припинено її надання. У такому разі зобов’язуюся повернути надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії.
                   

________________________                                                 ____ ______________ 20___ р.

(підпис заявника)

 

Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Особи, для яких враховується дохід за попередні три місяці, додають довідки про доходи за цей період.