Волочиська районна державна адміністрація
Логотип Diia Державний Герб України
gov.ua Державні сайти України
  Пошук

Протидія домашньому насильству

Відповідальні особи з питань запобігання домашньому насильству та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків:


Партика Олександр Григорович – начальник управління соціального захисту населення Волочиської районної державної адміністрації (тел. (03845) 4-08-46, e-mail: volupszn@ukr.net);


Чухрай Наталія Володимирівна – начальник відділу справ сімї та дітей та соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  управління соціального захисту населення Волочиської РДА (тел. (03845) 3-70-19, e-mail:  volupszn@ukr.net).

 

ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ З ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

1. Загальна декларація прав людини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

2. Декларація ООН про викорінювання насилля щодо жінок
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_506

3. Конвенція ООН про права дитини http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

4. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207

5. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021

6. Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)(англ.)https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/090000168008482e

7. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927

8. Європейська конвенція про здійснення прав дітей
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_135


НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

9. Конституція України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80 

10. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

11. Закон України «Про охорону дитинства» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

12. Закон України «Про соціальні послуги» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15

13. Закон України «Про безоплатну правову допомогу»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17

14. Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2227-19

15. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2334-19

16. Сімейний кодекс України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
Семінар «INSPIRE – стратегії та міжнародні практики для ліквідації насильства над дітьми»

7 Роздатковий матеріал підготовлено Міжнародною громадською організацією «Міжнародний центр розвитку і лідерства» на основі комплексу INSPIRE

17. Цивільний кодекс України http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

18. Кримінальний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

19. Кодекс України про адміністративні правопорушення
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/655-2018-%D0%BF

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2018-%D0%BF

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 43 « Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2019-%D0%BF

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 234 «Про
затвердження Порядку формування, ведення та доступу до Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2019 -%D0%BF ( ще не набрала чинності)

25. Наказ МВС України від 01.08.2018 № 654 «Про затвердження Порядку винесення уповноваженими підрозділами органів Національної поліції України термінового заборонного припису стосовно кривдника» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0965 -18?lang=uk

26. Наказ МОН України від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України»
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0885-18

27. Наказ МОН України від 02.10.2018 №1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-
inshimi-organami-ta-sluzhbami

28. Наказ Мінсоцполітики від 01.10.2018 № 1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE32674.html

29. Наказ Мінсоцполітики від 11.12.2018 № 1852 «Про утворення Державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей»» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1458 -18/print

30. Наказ МОЗ України від 01.02.2019 №278 «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства, або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їх медичної допомоги»

31. Наказ Мінсоцполітики та МВС від 13.03.2019 №369/180 «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства»

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора